Taxa F.A.R. se va achita în contul RO72RNCB0082044174100001, deschis la Banca Comercială Română.
Până în data de 01.03.2017 valoarea taxei este de 60 RON, după această dată va fi de 80 RON.
La rubrica în care se specifică scopul sumei plătite se va specifica "TAXA LEGITIMARE FAR".
O copie a ordinului de plată se va trimite pe adresa aeroclubului, deva@aeroclubulromaniei.ro.

20/02/2017